Sct. Lukas Kirke
Kirken tæt på alt Metroen, Frederiksberg Center og Universitetet

Menighedsråd

Medlemmer
7102@sogn.dk

  • Lene Enggaard, menighedsrådsformand, formand i koordinationsudvalget, kontaktperson.
  • Søren Brøchenburgnæstformand, formand i Kirkeudvalget
  • Mette Stilling, kasserer
  • Simon Roy Christensen, menigt medlem
  • Bettina C. Tranberg, kirkebogsførende præst 
  • Nikolaj Gjølby, kirkeværge
  • Ulf Gregers Andersen, menigt medlem
  • Troels Gade, menigt medlem
  • Frode Nielsen, menigt medlem. Formand for valgbestyrelsen.