Konfirmand Café

Konfirmandcafeen har en række tilbud til konfirmander fra hele provstiet. For at opretholde et trygt forum, er det her et krav at man som besøgende går til konfirmandforberedelse.

 

Cafeen er bemandet af kirke-og kulturmedarbejder Michael, kirketjener Kenni og Bettina. Fælles for os alle tre er at vi brænder for unge menneskers trivsel, og ønsker at skabe et hyggeligt frirum med plads til afkobling, socialt samvær og gode samtaler i trygt forum.

 

Om konfirmandcafeen
Konfirmand cafeen i Falken, Falkoner Allé 40, stuen er et åbent tilbud til alle provstiets kommende konfirmander.
Cafeen har åbent hver tirsdag fra 16.00 til 18.00, med fællesspisning ca. kl. 17.30. Alle aktiviteter er frivillige og vægter samvær og samtale. Vi har et bredt udvalg af hyggelige brætspil, playstation, bordboldbold, bordtennis, en strikkekrog og derudover mulighed for lektiehjælp. Af og til ser vi film, er kreative i krearummet eller konfirmanderne kan prøve kræfter med impro-teater og drama over nogle gange.

Fællesspisningen står Kenni for og han vil forsøge fra gang til gang at få nogle af konfirmanderne til at hjælpe med at lave maden og inddrage dem i beslutningen om, hvilken mad der skal laves. Andre gange køber vi fx Pizza.

 

Workshop med fokus på drama

Kirke-og kulturmedarbejder Michael Hedstrøm er uddannet skolelærer og autodidakt skuespiller og teaterunderviser. Han har udviklet en workshop rettet mod unge, der introducerer til begrebet impro-teater. Målet er at give unge, uden foregående forudsætninger, lejlighed til at stifte bekendtskab med det at arbejde med drama på en sjov og tryg måde.

Om kurset fortæller Michael selv:
’’Arbejdet med impro-teater baserer sig i høj grad på en åbenhed over for egne impulser og umiddelbare kreative indfald. Udfordringerne er ofte, især blandt unge og voksne, at vi er meget selvbevidste, og har det med at begrænse vores kreativitet, fordi vi er bange for at gøre noget forkert. Igennem forskellige øvelser, arbejder vi trinvist med det at åbne op for vores impulsdrevne kreativitet, og afmystificerer stille og roligt det at sige noget mærkeligt, og at begå fejl. Målet er, i sidste ende, netop det at give deltagerne nogle positive oplevelser med det at vove, og fejle, som en nødvendig del af en kreativ proces.’’