Links

Folkekirken på Frederiksberg

På provstiets webside kan du læse om provstiet og se en kalender for alt det som foregår i kirkerne på frederiksberg.

Folkekirken i København
Om folkekirkens organisation, klummer om tro, skabelse, bøn... 

 

Den Danske Salmebog
Den autoriserede salmebog der anvendes i folkekirken

 

Dåb i Folkekirken
Alt om dåb

 

Folkekirkens mellemkirkelige Råd
Varetager folkekirkens kontakter til andre kristne kirke

 

Danske Sømands- Udlandskirke
Kirker for danske statsborgere i udlandet

 

Kirkens Korshær
Social hjælpeorganisation tilknyttet Den danske Folkekirke

 

Det Danske Bibelselskab
Kirkelig institution, der arbejder for at gøre bibelen nærværende

 

Folkekirkens Skoletjeneste
Samarbejde mellem kirken og folkeskolen

 

Landsforeningen af Menighedsråd
Fælles organisation for landets menighedsrådsmedlemmer

 

Folkekirke og Religionsmøde
Stiftssamarbejde om folkekirkens møde med andre religioner.