Dødsfald

Når en ven eller et familiemedlem dør, er der flere praktiske forhold som også skal ordnes.

Dødsattest - en lægegerning

Efter dødsfaldet skal en læge tilse afdøde og skrive dødsattesten.

Bedemand

De fleste henvender sig til en bedemand for at få hjælp til det praktiske i forbindelse med dødsfald og begravelse/bisættelse.  En bedemand kan hjælpe med følgende:

Anmeldelsen

Datoen for dødsfaldet skal anmeldes til begravelsesmyndigheden senest to hverdage efter det har fundet sted via borger.dk.

Begravelse/bisættelse

I dødsanmeldelsen anmodes også om begravelse eller bisættelse.
Hvis man som pårørende har kendskab til afdødes ønsker, har man pligt til at følge dem.
Det gælder ønsker med hensyn til om 'begravelse' i en kiste eller 'bisættelse' (kremering og efterfølgende urnenedsættelse/askespredning) og ønske om en præsts medvirken eller ej.

Man kan blive bisat eller begravet fra en kirke i det sogn man bor i, eller har særlig tilknytning til.

Kirkelig Begravelse

Når en præst medvirker, kaldes det en kirkelig begravelse eller bisættelse. Hvis afdøde var medlem af folkekirken, medvirker en præst ved begravelsen eller bisættelsen med mindre afdøde har givet udtryk for andet. Ønsker man kirkelig begravelse eller bisættelse, tager man kontakt til  præsten for at aftale tidspunkt for begravelsen eller bisættelsen og den forudgående samtale med præsten.

Ikke medlem

Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken, ses det som udtryk for, at afdøde ikke ønskede en præsts medvirken. Man kan således ikke få en kirkelig begravelse, men kan blive begravet eller bisat i et kapel. Det kan man for eksempel tale med bedemanden om.

Grav

I dag har mange kirkegårde forskellige typer gravsteder både til kister og til urner.  Mange steder tilbyder kirkegårdens ansatte at vise de pårørende rundt på kirkegården.