Musikmedarbejder ved Sct.Lukas Kirke, Frederiksberg

Musikmedarbejder på ved Sankt Lukas Kirke, er ledig pr. 1.august 2024.

Det drejer sig om en stilling som underviser i babysalmesang og som korleder for Lillekoret og Familiekoret.

Stillingen er på ca. 10 timer pr. uge.

Vi har gennem mange år opbygget et godt børnearbejde, hvor babysalmesang og korarbejde yder et værdifuldt bidrag til kirkens liv. Samtidig giver vi mange børn og forældre et fællesskab båret af sang. Vi er en aktiv kirke, der både har en rytmisk og en klassik musisk profil.

Vi forventer, at du kan lide at arbejde med børn og har pædagogiske evner. Du skal kunne arbejde selvstændigt og kunne lægge en musikalsk linje for korene og/eller babysalmesangen.

Som person er du velstruktureret, har et godt humør og er god til at etablere samarbejdsrelationer, herunder til kirkens organist og præster.

Stillingen som underviser i babysalmesang:

Du skal afholde 3 babysalmesanghold om mandagen kl. 10, 11 og 12 af 45 minutters varighed.

Stillingen som korleder for Lillekoret og Familiekoret:

Lillekoret er for drenge og piger i alderen ca. 4-6 år. Vi synger ca. 35 min. og slutter af med juice og tid til at møde nye korvenner. Lillekoret medvirker ved nogle af kirkens børnegudstjenester.

Familiekoret er for flere generationer, der mødes og synger, hygger og griner sammen. Børnene er fra ca. 6 år og opefter og der er både forældre og bedsteforældre med i koret. Fokus er på glæden ved musik blandet med læring og nærvær. Det kræver ingen forudsætninger at være med. Familiekoret deltager i nogle af kirkens gudstjenester.

Der afholdes Lillekor kl. 9.15-10 og Familiekor kl. 10.15-11 om lørdagen.

Der afholdes ikke babysalmesang og kor i skolernes ferie og på helligdage.

Ansættelse sker ved Sankt Lukas Sogns Menighedsråd beliggende Christian Richardt Vej 1-3, 1951 Frederiksberg C.

Ansættelse i stilling på 10 timer pr. uge vil være omfattet af overenskomst.

Ansættelse af en musikmedarbejder er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Skatteministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 313.868,00 kr. – 458.730,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 321.916,00 kr.

Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

OK tillæg på 1.044,00 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn og OK tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Bettina C. Tranberg på telefonnummer 26 65 98 92 eller på mail til bech@km.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Sankt Lukas Sogns Menighedsråd på mail 7102fortrolig@sogn.dk mærket ”Musikmedarbejder”.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest Mandag d.10.juni 2024 kl.12.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 25 2024.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.