Menighedsråd

Medlemmer af Sct. Lukas Sogns menighedsråd
7102@sogn.dk

  • Marianne Glattre Dirks (Formand)
  • Mette Stilling (Næstformand og kasserer)

  • Nicolaj Rode Gjølby 

  • Sognepræst Bettina C. Tranberg (kontaktperson)

  • Ulf Gregers Andersen

  • Troels Gade

  • Ellinor Birthe Hougaard

Kirkeværge: Jørgen Walseth