Fødsel

Vi registrerer fødslen af dit barn

På kirkekontoret registrerer vi en fødsel på baggrund af jordemoderens anmeldelse. Har fødslen fundet sted uden en jordemoder, henvises du til selv at anmelde fødslen senest 14 dage efter den har fundet sted. 

 

Omsorgs- og ansvarserklæring - når I ikke er gift

Hvis I er to som ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn uden at være gift, skal I udfylde og indsende en såkaldt 'Omsorgs- og ansvars' via borger.dk (senest 4 uger efter fødslen).

Omsorgs- og ansvarserklæringen sikrer, at I har samme juridiske rettigheder i forhold til barnet.